Do you know your Why?

Do you know your Why?

When I ask this question to those people around me, they reply with either “What is it?” or “You mean my hobbies?”

It is hard to see one who knows exactly what he wants to do with his life and devotes all of his energy to it. You can ask your surroundings to see if one can come up with a solid answer.

The Why is not a small hobby or something too conceptual that one can’t reach. It is simply your trueself, your purpose of existence that powers you and drives you to achieve your utmost satisfaction.

And apparently, your Why is very important. It brings passion to your work, gratitude to your daily activities and clarity to your life. It helps you stay focused. And it is a miracle.

An example of my friend’s is: “I want to be so rich that I will use money as a mean to help others.” No jokes. It is seriously his Why.

Or your Why can be as simple as: “To reach a peaceful mind and never feel negative again.”

But many of us are struggling to find the Why, in the course of not even knowing they are finding it. Have you ever asked yourself the question: “What do I want the most in my life?” or “Which career path should I choose for the rest of my life?” And then not long after, you forget that “big” question to dive into your normal day-to-day activities.

You may see it’s hard to answer that question, because you either do not know the answer, or do not want to draw a big picture that seems to be unachievable, or you do want to find it but are clueless of how to.

If you are keen on finding your Why but don’t know how to, then read on, you may be interested in my method:

GETTING STARTED: HOW TO KNOW YOUR WHY THE UNBOUND WAY

Here is the recipe for you to cook your Why:

Ingredient #1: Find something new to do (or to think). Make a list of them.

Why it must be new? The answer is this simple: Old ways don’t open new doors!

If you do the same chores, repeat the same hobbies, think and talk the same way, you will never know your potential.

And “the potential” is in your future. It is not the current you. The current you is old.

We all want to develop ourselves. No?

You do not know how well you can do something new without putting it into action.

Ingredient #2: Don’t make it too difficult. Start small.

Not every one of us can do extraordinary things, but every big thing starts with small steps.

Plus, small things are easy to start, especially with those who love their comfort zone, who are introverted and who procrastinate.

Ingredient #3: Do it with persistence.

I have published an ebook for this method, named “100 new little things – A method for knowing your Why”.

Why is it 100? Of course, when you have the list of your new little things, it can be 50, 80, or 500. Just do not make it 3 or 5.

The crucial idea here is that we will have to do it in a row. Make it a regular series. Because our new things are small, we have to continue to make it happen and thrive for the unordinary.

You can read the first chapter of this ebook to understand more about this method HERE.

Why is this method the right way to give a try?

It is proven that Doing new things can help you in many ways to improve yourself:

 • It is a trait of successful people
 • It helps you Overcoming your fear
 • It leads you to Learning new skills
 • It helps Improving your career path
 • It shows you the treasures of life
 • It is a method to find your freedom
 • It leads to big changes
 • It improves your creativity

You may read more of each of the above advantages HERE

Now you have a list, you will ask a question that why exactly it will lead you to your Why.

I have developed a worksheet for you to craft yours, which you can download HERE.

The basic steps are:

Step 1: Do 10 or more new little things in your list.

If you don’t know which kind of new things you wanna start with, read this powerful list of examples which I’m very proud of, HERE.

Step 2: Make a journal of your own

You can use the worksheet I curated, or a diary, or an app, anything you are comfortable with.

Document new things you have tried in your journal, start with what you FEEL about that thing, where does it lead you to, and what next you are going to do after trying that thing.

If you are doubt at this journaling method, I wrote a full post of why you should keep a journal to reach your goal HERE. Very useful.

Step 3: Anatomize your results

Write down a few things you did from your list that you enjoyed the most, for example you love #2, #8 and #15

Jotting some reasons why you love doing each of them.

Group those things into some main categories, such as Business, Music, Philosophy, Arts and Crafts, Environment, Personal development, Healthy habits, Mathematics, etc.

Till now, have you discovered anything meaningful and powerful that you would love to spend much more time on?

Have you just realized you want to continue THAT ONE THING with all your heart, because it is important for you, and that you will learn and use your best effort to make it happen?

I hope you found this helpful. Please share this link to help others find theirs, too. Wish you lots of luck on your way to the Why.

If you wanna discover more about the Why, check out my ebook “100 new little things – A method for knowing your Why”.

.

“Động lực đằng sau mọi thứ” của bạn là gì?

Khi mình đặt câu hỏi này cho những người xung quanh, họ hay hỏi lại “Đó là gì vậy?” hoặc “Ý bạn là sở thích của mình hả?”

Rất khó kiếm một người biết chính xác những gì anh ta muốn làm trong cuộc sống và dành tất cả năng lượng của mình để đạt đến mục tiêu đó. Bạn có thể hỏi xung quanh mình xem liệu ai có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi đó không.

“Động lực đằng sau mọi thứ” không phải là một sở thích nhỏ hay một cái gì đó quá trừu tượng khó nắm bắt. Đó chỉ đơn giản là con người sâu thẳm trong bạn, mục đích tồn tại của bạn, cung cấp năng lượng cho bạn và thúc đẩy bạn vươn đến sự thỏa mãn sâu sắc trong cuộc sống.

Hiển nhiên rằng “Động lực đằng sau mọi thứ” rất quan trọng. Nó mang lại niềm đam mê cho công việc, mang lại lòng biết ơn từng việc xảy ra mỗi ngày, mang lại sự thấu suốt cho cuộc sống. Nó giúp bạn tập trung. Và nó là một điều kì diệu.

Một ví dụ của bạn mình: “Tôi muốn giàu có đến mức tôi sẽ dùng tiền làm phương tiện để giúp đỡ người khác”. Không đùa đâu, đó là “Động lực đằng sau mọi thứ” của bạn ấy.

Hoặc “Động lực đằng sau mọi thứ” của bạn có thể chỉ đơn giản là: “Đạt được bình yên tâm hồn và không bao giờ cảm thấy tiêu cực nữa”.

Nhưng nhiều người trong chúng ta đang vật lộn để tìm kiếm “Động lực đằng sau mọi thứ”, trong tình huống thậm chí không biết họ đang tìm kiếm nó. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi: “Điều gì tôi muốn nhất trong cuộc sống?” hay “Tôi nên chọn hướng đi nghề nghiệp nào cho phần còn lại của cuộc đời mình?” Và rồi không lâu sau, bạn quên câu hỏi lớn đó và lại chìm đắm vào cuộc sống lập đi lập lại.

Bạn có thể thấy rất khó để trả lời câu hỏi đó, vì bạn hoàn toàn không biết câu trả lời, hoặc không muốn vẽ một bức tranh lớn đến mức không thể thực hiện được, hoặc bạn muốn tìm nó nhưng không biết làm thế nào.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm kiếm “Động lực đằng sau mọi thứ” nhưng chưa biết cách, thì hãy đọc tiếp, bạn có thể thấy phương pháp của mình khá thú vị:

KHỞI ĐỘNG: PHƯƠNG PHÁP THÚ VỊ ĐỂ BIẾT “ĐỘNG LỰC ĐẰNG SAU MỌI THỨ” CỦA BẠN

Đây là công thức để bạn nấu món “Động lực tối thượng”:

Thành phần số 1: Làm (hoặc nghĩ) thứ gì đó mới. Lập danh sách những việc mới.

Tại sao phải là việc mới? Câu trả lời rất đơn giản: Những thứ cũ mòn làm sao khiến bạn bứt phá được.

Nếu bạn tiếp tục những công việc cũ, lặp lại những sở thích cũ, suy nghĩ và nói năng như vẫn làm từ trước đến nay, bạn sẽ không bao giờ biết tiềm năng của mình.

Và từ “tiềm năng” ám chỉ tương lai. Không phải là bạn của hiện tại. Bạn của hiện tại đã cũ rồi.

Tất cả chúng ta đều muốn phát triển bản thân. Hay là không?

Bạn không biết bạn có thể làm một điều mới tốt đến mức nào, nếu bạn chẳng bao giờ bắt đầu nó.

Thành phần số 2: Đừng làm khó bản thân. Hãy khởi đầu nhỏ.

Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm những điều phi thường, nhưng mọi điều phi thường đều bắt đầu từ những bước nhỏ.

Thêm vào đó, những điều nhỏ lại rất dễ để bắt đầu, đặc biệt với những người yêu thích vùng an toàn, những người sống nội tâm và những người có tính trì hoãn.

Thành phần số 3: Thực hiện danh sách với sự kiên trì.

Mình đã xuất bản một ebook cho phương pháp này, có tên là “100 điều ngồ ngộ – Nhận ra con người sâu thẳm trong bạn”.

Tại sao lại là 100? Tất nhiên, khi bạn có danh sách những điều ngồ ngộ của riêng bạn, con số có thể sẽ là 50, 80, hoặc 500. Chỉ cần đừng làm chỉ 3 hoặc 5 việc.

Ý tưởng tối quan trọng ở đây là chúng ta sẽ phải làm mới bản thân liên tục. Biến nó thành một chuỗi các hoạt động lập lại. Khi những điều mới mẻ của chúng ta chỉ là nho nhỏ, chúng ta phải tiếp tục lập lại và hướng chúng thành những điều phi thường.

Bạn có thể đọc chương đầu tiên của ebook này nếu muốn hiểu thêm TẠI ĐÂY.

Tại sao phương pháp này đáng thử?

Đây là phương pháp được chứng minh, rằng Làm những điều mới có thể giúp bạn cải thiện bản thân:

 • Đó là một đặc điểm của những người thành công
 • Giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi
 • Khiến bạn yêu thích việc học các kỹ năng mới
 • Giúp cải thiện con đường sự nghiệp của bạn
 • Cho bạn thấy những kho báu của cuộc sống
 • Tìm thấy sự tự do của bạn
 • Dẫn bạn đến những thay đổi lớn lao
 • Giúp bạn tìm đến sự sáng tạo

Bạn có thể đọc thêm về mỗi ưu điểm trên TẠI ĐÂY

Bây giờ khi đã có một danh sách, bạn có thể hỏi rằng chính xác bằng cách nào danh sách này sẽ dẫn bạn đến Động lực đằng sau mọi thứ”.

Mình đã viết ra một bảng thực hành cho riêng bạn, bạn có thể tải xuống TẠI ĐÂY.

Các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Thực hiện ít nhất 10 điều trong danh sách của bạn.

Nếu bạn không biết nên bắt đầu bằng những thứ mới nào, hãy tham khảo danh sách “150 điều đáng thử”, danh sách mà mình rất tự hào.

Bước 2: Giữ một sổ ghi chép của riêng bạn

Bạn có thể sử dụng bảng thực hành mình đã tạo, hoặc dùng nhật ký viết tay, hay ứng dụng trên điện thoại, cách nào bạn cảm thấy dễ sử dụng là được.

Ghi lại những điều mới mà bạn đã thử trong sổ ghi chép của bạn, bắt đầu với những gì bạn CẢM NHẬN về điều mới đó, nó dẫn bạn đến đâu và bạn sẽ làm gì tiếp theo sau khi thử điều mới đó.

Nếu bạn chưa tin về hiệu quả của phương pháp ghi chép này, mình đã viết một bài đầy đủ về lý do tại sao bạn nên giữ một sổ ghi chép để đạt được mục tiêu của chính bạn. Rất hữu dụng đấy.

Bước 3: Phân tích kĩ lưỡng các kết quả

Viết ra một vài điều bạn đã làm trong danh sách của bạn mà bạn thích nhất, điều số 2, số 8 và số 15 chẳng hạn.

Ghi lại một số lý do tại sao bạn thích làm những điều đó.

Nhóm những điều đó vào một số thể loại chính, chẳng hạn như Kinh doanh, Âm nhạc, Triết học, Nghệ thuật và Thủ công, Môi trường, Phát triển cá nhân, Thói quen lành mạnh, Toán học, v.v.

Đến đây thì bạn đã khám phá ra điều gì có ý nghĩa và đủ mạnh mẽ mà bạn muốn dành nhiều thời gian để làm trong tương lai chưa?

Bạn có nhận ra rằng bạn thực sự muốn LÀM VIỆC ẤY bằng cả con tim, bởi vì nó thực quan trọng, và bạn sẽ học hỏi cũng như dùng mọi nỗ lực để biến nó thành hiện thực?

Mình hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ bài viết để giúp những người khác cũng tìm thấy động lực của riêng họ. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trên đường tìm bản chất sâu thẳm trong bạn nhé.

Nếu bạn muốn khám phá thêm về phương pháp này, hãy xem qua ebook “100 điều ngồ ngộ – Nhận ra con người sâu thẳm trong bạn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.