About "100 new things", Do new things

The way you know your Why

(Vietnamese below / Nhấp để đọc tiếng Việt)

Let me tell you about someone I met at Taipei airport just on our Lunar new year trip this Feb. You may guess, an old friend, a colleague, a family member?

Nope. A rabbit.

Yes, you hear me well. I met a rabbit, his picture below:

Glamorous steps towards light – Nhyh Jen Ni Ni
My photo

I know, some may say it is too weird or devil, some are terrifying or annoying seeing this, and some freak out. It is not an easy statue, but I love it.

Nhyh-Jen Ni Ni, the artist of this piece of art, uses waste paper as the material of her sculptures, and reshapes it into rabbit-themed creations. Her works are reflections of all of us, who believe they can bravely break through the challenges and frustrations. The name of this statue is “Glamorous steps toward light”.

A narrative of this piece is:

“What’s the biggest fear in life?

Perhaps, it’s not the flaws we tried to improve nor the uncertainty in the dark. It’s the fear of meeting the brighter and stronger self that is beyond our imagination.

Often, we draw a line that prevents us from trying.

Often, we are accustomed to the comfort zone we are at.

However, who is the one set the trap for you and me?

Perhaps, being imperfect is not our biggest fear, it’s the ignorance where we know nothing about our own value.

Staring at the reflection of your face on the window along with the setting sun view, can’t you tell we are all unique and shinny gemstones?

Going out and exploring might be the first step to find your true self?”

There is nothing more than those words you could find about the piece. It depends on what people perceive. For me, this art piece is very close to what I always tell people besides me, go out, do new things, take first step even it’s just a small one.

Make a list of new adventures, a list of 100 new adventures for better results. Write them down in your paper journal or app. Reflect what they brought to you and to your true self.

Just as ancient Greek actors wore masks (personas) while performing, we wear the masks of our false selves to maintain the outer world images we have learned to show in our various social roles. Each of our false selves is expressed by behaving to maintain a particular image in the eyes of others. Our false selves are necessary social adaptations because we all have reasonable expectations of each other. Certainly, shopping goes better when store clerks act courteously, even though they are tired and eager to go home. We are well-advised to observe false self-etiquette in social situations.

That challenge is becoming increasingly imposing. The technological advances and changing lifestyles of the last century now expose us to many new social roles. One of the effects of this social overstimulation has been the generation of new roles for ever-expanding audiences, such as father, stepfather, son, stepson, brother, husband, ex-husband, student, teacher, friend, athlete, team-mate, patient, client, customer, seller, employee, boss, taxpayer, voter, expert, critic, performer, patron, parishioner, driver, passenger, contributor, writer, reader, victim, perpetrator, foster parent, foster child, adoptive parent, adoptive child, and so on. As you can see, each one of these roles brings out a different aspect of yourself.

Do the many roles you play contribute to stress in your life? Which role is your true self? Isn’t it likely that this is true if the motivation to play a role comes from the outer world rather than from your inner world?

When will you really sit down, reflect and comprehend?

If you find out a small light in that process of reflection, will it look like the rabbit? Will you not like it? Will you be terrified?

That maybe something the present you never have a clue. That may also be glamorous steps toward light. Share your rabbit with us.


.

Làm thế nào để biết con người thật sự của bạn là ai

Để mình kể cho bạn nghe về một người mình đã gặp ở sân bay Đài Bắc vào chuyến đi dịp Tết mới tháng Hai này. Bạn muốn đoán không, một người bạn cũ, một đồng nghiệp, một thành viên trong gia đình?

Không. Là một con thỏ.

Vâng, bạn nghe rồi đấy. Mình đã gặp một con thỏ, bên dưới là hình nó:

Glamorous steps towards light – Nhyh Jen Ni Ni
My photo

Mình biết, một số người có thể nói trông nó quá kỳ lạ hoặc ma quái, số khác bảo trông đáng sợ hoặc họ thấy khó chịu khi nhìn nó, số còn lại có thể hết hồn. Đây không phải là một bức tượng dễ nhìn, nhưng mình rất thích nó.

Nhyh-Jen Ni Ni, người sáng tạo tác phẩm này, sử dụng giấy tái chế làm chất liệu cho các tác phẩm điêu khắc của cô, và định hình nó thành các tác phẩm có chủ đề Thỏ. Các tác phẩm của cô là sự phản ánh của tất cả những người tin rằng họ có thể dũng cảm vượt qua mọi thách thức và nỗi thất vọng. Tên của bức tượng này là “Những bước vinh quang hướng về ánh sáng”.

Phần giải thích cho tác phẩm này:

“Điều gì là mối đe dọa lớn nhất trong cuộc sống?

Có lẽ không phải là những sai sót mà chúng ta cố gắng cải thiện hay những sự không chắc chắn đang ẩn mình. Mà đó chính là nỗi sợ hãi khi gặp gỡ một bản chất nội tại sáng rỡ và mạnh mẽ hơn sức tưởng tượng của chính chúng ta.

Thông thường, chúng ta cố tạo ra lý do để đừng cố gắng.

Thông thường, chúng ta quen với vùng an toàn chúng ta đang ở.

Tuy nhiên, ai là người đặt cái bẫy đó cho bạn và tôi?

Có lẽ, sự không hoàn hảo không phải là nỗi sợ lớn nhất của chúng ta, mà sự thiếu hiểu biết khi chúng ta không biết gì về giá trị của chính mình.

Nhìn kĩ vào hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt bạn trên cửa sổ trong ánh mặt trời, bạn không thấy chúng ta đều là những viên đá quý lạ kì và sáng chói?

Bước ra ngoài và bắt đầu khám phá có thể là bước đầu tiên để tìm thấy con người sâu thẳm trong bạn?”

Bạn sẽ không tìm thấy giải thích nào kĩ hơn về tác phẩm này. Nó phụ thuộc vào những gì từng người chúng ta nhận thức. Đối với mình, tác phẩm nghệ thuật này rất gần với những gì mình luôn nói với mọi người chung quanh, bước ra ngoài thôi, làm những điều mới, cứ bước ngay cả khi nó chỉ là một bước rất nhỏ.

Lập danh sách những cuộc phiêu lưu mới, danh sách 100 cuộc phiêu lưu sẽ cho kết quả tốt hơn. Viết chúng xuống sổ tay hoặc trong ứng dụng. Phản ánh những gì chúng mang đến cho bạn và cho con người sâu thẳm trong bạn.

Giống như các diễn viên Hy Lạp cổ đại đeo mặt nạ trong khi biểu diễn, chúng ta cũng đeo mặt nạ của con người xã hội để duy trì hình ảnh thế giới bên ngoài, mặt nạ mà chúng ta được học để thể hiện các vai trò xã hội khác nhau. Mỗi mặt nạ con người xã hội được thể hiện qua cách chúng ta cư xử để duy trì một hình ảnh cụ thể nào đó trong mắt người khác. Con người xã hội rất cần thiết để thích nghi với xã hội, bởi tất cả mọi người đều có kỳ vọng lẫn nhau. Chắc chắc rằng, việc mua sắm sẽ tốt hơn khi nhân viên cửa hàng cư xử lịch sự, mặc dù họ mệt mỏi và mong muốn được về nhà nghỉ ngơi. Bởi vậy, chúng ta luôn được bảo ban rằng phải coi chừng thái độ của từng bộ mặt xã hội chúng ta đang thể hiện.

Thách thức với con người xã hội ngày càng nặng nề hơn. Những tiến bộ công nghệ và lối sống thay đổi của thế kỷ này giờ đây cho chúng ta thấy nhiều vai trò xã hội mới. Một trong những tác động của sự kích hoạt xã hội quá đà đã và đang tạo ra các vai trò mới cho con người xã hội của chúng ta, như vai trò làm cha, cha dượng, con trai, con riêng, anh trai, chồng, chồng cũ, học sinh, giáo viên, bạn bè, vận động viên, bạn đồng đội, bệnh nhân, thân chủ, khách hàng, người bán hàng, nhân viên, ông chủ, người nộp thuế, cử tri, chuyên gia, nhà phê bình, người biểu diễn, người bảo trợ, giáo dân, tài xế, hành khách, người đóng góp, nhà văn, người đọc, nạn nhân, thủ phạm, cha mẹ nhận nuôi, con nhận nuôi, cha mẹ nuôi hợp pháp, con nuôi hợp pháp, v.v… Như bạn có thể thấy, mỗi một vai trò này đều mang đến một khía cạnh khác nhau của chính con người bạn.

Việc đóng nhiều vai trò như vậy có khiến cuộc sống bạn mệt mỏi không? Vai trò nào mới là con người thực sự hay bản chất cốt lõi của bạn? Có phải điều này sự thật là, động lực bạn đóng vai trò nào đó xuất phát từ đòi hỏi của xã hội bên ngoài chứ không phải từ việc bạn thực sự muốn vậy?

Khi nào thì bạn thực sự ngồi xuống, quán chiếu và thông hiểu?

Nếu bạn tìm thấy một ánh sáng le lói trong quá trình quán chiếu ấy, trông nó có giống con thỏ đấy không? Bạn sẽ thích nó chứ? Hay là sợ hãi?

Đó có thể là những gì mà bạn của hiện tại không bao giờ hiểu được. Đó cũng có thể là những bước vinh quang hướng về ánh sáng. Bạn có con thỏ nào muốn chia sẻ không?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.