About "100 new things", Do new things, Drawing

Is art a talent or a skill?

(Vietnamese below / Nhấp để đọc tiếng Việt)

Each individual has certain skills and talent that makes us different from one another. We frequently utilize the terms talent and and skill reciprocally, without knowing the way that these are not quite the same as each other. Talent is an inborn ability or regular inclination of an individual which is frequently hidden and needs acknowledgment, that is to say, being good in a specific activity, without actually learning or acquiring it. In contrast to skill, which is a learned ability, and it tends to be developed in somebody in the event that he/she put his time and endeavors in it. The endeavors should be intentional, methodical and supported to procure a skill and satisfactorily undertake different assignments and activities. In this article, you find out all the importance and details of talent and skil that you may be unconscious of.

Meaning of Talent

By the term talent, we mean an extraordinary ability to accomplish something controlled by an individual nature. It is something, which you do the best without putting additional endeavors into it.

Talent is an inborn quality within the person. Usually hidden and raw, which needs acknowledgment at the opportune time. It very well may be enhanced after some time if efforts are made the right way. Talent is innate, just a few people have really got it. Since it occurs naturally, a talent is additionally observed as a raw ability which can be developed and improved over time with direction like guidance and inspiration. All of us are brought into the world with a unique quality; that is talent. Not just in the field of study, an individual may have talent in singing, joking, cooking, acting, playing football, crafting and painting, and so on. If you set a child free and alone, he will take part in the action, he prefers most, or he is best in. It regularly occurs with numerous individuals that their talent stays plain as a result of the absence of legitimate direction, support and opportunity to showcase it.

Meaning of Skill

Skill alludes to ability or expertise in playing out a task, gotten by an individual through deliberate learning, practice or experience. It is the result of ceaseless endeavors and improvements made to gain proficiency.

Skill enables you to play out a task effectively. As there are no criteria for gaining skills, it tends to be rehearsed by any individual, yet it requires loads of diligent work, time and different assets of the individual to develop it.

Skill is the “nurture” angle which is the inverse of talent being the “nature” capacity. However, a skill can also be an outcome or an augmentation of an individual’s specific talent and extensive exertion. This implies a talent can be a venturing stone to improve a skill, and therefore a skill can be a refined capacity when combined with talent.

Skill can be general or explicit. General skills allude to the skills which are ordinarily obtained by the general population like leadership skills, teamwork, etc. Then again, specific skills are those which are identified with performing a particular task or job. Consistent improvement of any activity or art gives preference for any person.

Coaching and training

Coaching may prove helpful in getting the best out of somebody i.e. talent. On the other hand, training is important for procuring a skill, to put your best into something useful.

Utilizing both skill and talent can drive a person to success and fulfill his dreams. A talent can never be a substitute for skill. A skill, as something acquired, needs guidance, time, preparation, and practice to really learn. The training involved in doing a skill can likewise result in great qualities like diligent work, determination, devotion, greatness, and other constructive ascribes to an individual.

In the wake of evaluating the above points, it brings us to a question that:

“Is art skill or talent”?

This is a question most people are passionate about, because when you may easily agree that every other things need skills, but when it comes to art, you are reluctant to say whether the artist is NOT born naturally with artistic talent. In schools, parents use the art as talent justification to argue their children merit higher grades in the event that they “try” at the course, regardless of whether they have no skill. Most adults use it to legitimize their lack of skill and their discomfort talking about and practicing art.

But let me tell you, art is mostly SKILL, just like you learn how to pay guitar or even learn how to sing right. Artists spend years to find their unique styles and to master their skills for those styles. They are not born with the ability to draw the paintings that keep you in awe. Even with the unique styles that separate them from other artists, they have to learn to find that out, again through years of practice. If they never learn those basic skills and steps, then, of course, they will never get to the top! Talent can take them faster only to a point, that from where they proceed using hard work.

However, I will not tell you art does not need any bit of talent. For something that needs a unique taste like art, architecture and design you will therefore have to provide your own solution for the piece, which requires talent. To conclude, you may see art as 20% talent and 80% skill. So please never again say that clique of “But I have no talent in painting”. If you really have no talent but can proceed to that 80% skill, your painting is already amazing!

Wish you patience to improve your skills. 

— *** —

.

NGHỆ THUẬT LÀ MỘT TÀI NĂNG HAY MỘT KỸ NĂNG?

Mỗi cá nhân có những kỹ năng và tài năng nhất định khiến chúng ta xem nhau khác biệt. Các thuật ngữ tài năng và kỹ năng thường được sử dụng qua lại, nhưng các yếu tố này lại không hoàn toàn giống nhau. Trong khi tài năng là một khả năng bẩm sinh hoặc thiên hướng của một cá nhân thường bị ẩn giấu và sau đó được thừa nhận, về việc thực thi rất tốt một hoạt động cụ thể nào đó mà không thực sự học hỏi việc đó, kỹ năng trái ngược lại là một khả năng cần học hỏi, có xu hướng chỉ phát triển ở những người đặt thời gian và nỗ lực của mình vào. Các nỗ lực đó nên có chủ ý, có phương pháp và được hỗ trợ để tôi luyện thành kỹ năng thực hiện thỏa đáng những công việc và hoạt động khác nhau. Bài viết này sẽ phân tích kĩ tầm quan trọng và các chi tiết khác liên quan đến tài năng và kỹ năng mà có thể bạn chưa để ý tới.

Ý nghĩa của tài năng

Tài năng nghĩa là một khả năng phi thường để hoàn thành một việc dưới sự kiểm soát của một cá nhân. Một thứ bạn làm tốt nhất mà không cần thêm nhiều nỗ lực.

Tài năng là một phẩm chất bẩm sinh bên trong con người. Thường tiềm ẩn và như kim cương thô, tài năng cần sự công nhận vào một thời điểm thích hợp. Tài năng rất có thể được tăng cường qua thời gian nếu những nỗ lực được thực hiện đúng cách. Tài năng là bẩm sinh, chỉ một vài người thực sự có được nó. Vì nó xuất hiện một cách tự nhiên, tài năng cũng giống như kim cương thô có thể được phát triển và cải thiện theo thời gian bằng định hướng như hướng dẫn và truyền cảm hứng.

Tất cả chúng ta sinh ra trên đời đều khác nhau; và sự khác biệt đó chính là tài năng. Không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu, một cá nhân có thể có tài năng ca hát, hài hước, nấu ăn, diễn xuất, chơi bóng đá, chế tạo và vẽ tranh, v.v. Nếu bạn cho một đứa trẻ sự tự do và được ở một mình, bé sẽ tham gia vào hoạt động mà bé thích nhất, hoặc bé giỏi nhất. Có nhiều trường hợp tài năng thui chột do thiếu sự chỉ đạo, hỗ trợ và tạo cơ hội để nuôi dưỡng nó.

Ý nghĩa của kỹ năng

Kỹ năng là khả năng hoặc chuyên môn trong việc thực hiện công việc, được trau dồi một cách ý thức thông qua quá trình học tập, thực hành hoặc kinh nghiệm. Đó là kết quả của những nỗ lực và cải tiến không ngừng để đạt được sự thành thạo.

Kỹ năng cho phép bạn thực hiện công việc hiệu quả. Kỹ năng không đòi hỏi đầu vào nên cá nhân nào cũng có thể bắt đầu học, tuy nhiên kỹ năng sẽ cần nhiều sự cần mẫn, thời gian và tài lực của cá nhân để phát triển.

Kỹ năng cần được “nuôi dưỡng”, đối nghịch với tài năng thường là “bản chất”. Tuy nhiên, một kỹ năng cũng có thể là kết quả hoặc là sự tăng tiến từ một tài năng cụ thể cộng với nỗ lực không ngừng của một cá nhân. Tài năng có thể là một hòn đá tốt để khởi sự mài dũa thành một công cụ hữu dụng, và ngược lại, kỹ năng sẽ là năng lực chuyên biệt khi kết hợp với tài năng.

Kỹ năng được chia thành kĩ năng tổng quan và chuyên biệt. Các kỹ năng tổng quan thiên về những loại mà phần lớn mọi người có thể theo đuổi, như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, v.v. Còn các kỹ năng chuyên biệt thiên về cách hoàn thành một hoạt động hoặc công việc cụ thể. Việc thực hành thường xuyên một công việc hoặc một loại hình nghệ thuật sẽ tưởng thưởng thành quả cho bất kỳ người nào.

Hướng dẫn và huấn luyện

Hướng dẫncó thể khá hữu ích trong việc khai thác tài năng. Mặt khác, huấn luyện lại quan trọng trong việc phát triển kỹ năng, để đưa bạn vào trạng thái tốt nhất cần có.

Sử dụng tốt cả kỹ năng và tài năng có thể đưa một người đến thành công và hoàn thành mục tiêu cuộc đời. Tài năng không bao giờ thay thế cho kỹ năng. Một kỹ năng cần hướng dẫn, thời gian, chuẩn bị và thực hành để thực sự học hỏi tốt. Quá trình đào tạo kỹ năng cũng có thể mang lại những phẩm chất tuyệt vời như làm việc siêng năng, quyết tâm, tận tụy, thái độ tốt và các phẩm chất mang tính xây dựng khác cho một cá nhân.

Qua các đánh giá vừa rồi, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng rằng:

Nghệ thuật là tài năng hay kĩ năng?

Đây là một câu hỏi mà hầu hết mọi người đều thích, bởi vì bạn có thể dễ dàng đồng ý rằng tất cả mọi thứ khác đều cần kĩ năng, nhưng khi đụng đến nghệ thuật, bạn sẽ do dự nếu phát biểu rằng họa sĩ KHÔNG phải tự nhiên sinh ra với tài hội họa. Trong giáo dục, phụ huynh sử dụng nghệ thuật như một kiểu tài năng để biện minh rằng con cái họ phải có điểm cao hơn trong khi chỉ cần “thử làm” trong khóa học, bất kể chúng không có kỹ năng nào. Hầu hết người lớn dùng nó để hợp pháp hóa sự thiếu kỹ năng và sự không thoải mái của họ khi nói về việc luyện tập nghệ thuật.

Nghệ thuật chủ yếu là KỸ NĂNG, giống như học chơi đàn cần có kỹ thuật, hát hay cũng cần có kỹ thuật. Nghệ sĩ phải tốn nhiều năm để tìm ra phong cách độc nhất của mình và để thành thạo với phong cách đó. Họ không sinh ra mà vẽ được liền những bức tranh khiến bạn trầm trồ. Ngay cả với phong cách độc nhất đã tách biệt họ với các họa sĩ khác, cũng tốn của họ rất nhiều năm thực hành. Nếu họ không bao giờ học những kỹ năng và các bước cơ bản đó, thì dĩ nhiên, họ sẽ không thể vượt lên đứng đầu! Tài năng có thể đưa nhanh họ đi, nhưng chỉ tới một điểm nào đó, rồi họ phải tiếp tục bước bằng nỗ lực.

Tuy nhiên, mình sẽ không nói rằng nghệ thuật chẳng cần chút tài năng nào. Với những thứ có khẩu vị độc đáo như nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế, bạn phải có cùng một loại khẩu vị để đưa được giải pháp cho các dự án đó, và điều ấy cần tài năng. Để kết luận, bạn có thể xem nghệ thuật gồm 20% tài năng và 80% kỹ năng. Vì vậy, xin đừng bao giờ nói rằng “nhưng tôi không có tài năng vẽ vời”. Nếu bạn thực sự không có tài năng nhưng có thể tiến tới phần 80% kỹ năng đó thì bức tranh của bạn đủ tuyệt vời rồi!

Chúc bạn đủ kiên nhẫn để cải thiện kỹ năng của bạn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.