Dealing with emotions, Thinking differently

Dealing with emotions, once for all

(Vietnamese below / Bấm đọc Tiếng Việt)

Photo Nov 14, 11 10 49 AM.jpg

Simply emotions are the way our mind communicates with us, they’re the messages our mind sends to us to tell us something, positive or negative. Dealing probably with your emotions all about understands this message and respond to it in a proper way. To understand this concept in more depth, let’s explore few emotions and see the message behind each one of them and how to respond to each one.

The message behind the emotions

Depression: the message behind depression is “Get me out of here”. Depression means that there’s something in your life causing you pain. One way to deal with this message is to do something about your situation. Whether it’s relationships problems, financial problems, losses or anything, you need to deal with that source of pain. That pain could be the fact that your parents are having a fight everyday, that pain could be the fact that you’re not sure of your social abilities and that pain could be the fact that you’re broke. But this is not enough to get depressed, it is because you choose to ignore those problems or to feel helpless in front of them, and actually sometimes this is the real source of the pain and the reason for depression.

So to end depression once for all you first need to double check your mindset: are you ignoring or feeling helpless?, then you need to work on making physical changes in your life as much as possible.

Boredom: the message behind boredom is “there’re better things I could be doing”. This is an emotion that you feel when you be in a situation that you don’t really enjoy or things that you’re not interested about, your mind will whisper into your ears that there’re better things to do. So when you always feel bored it means that your lifestyle is messed up! Your mind knows that you should be doing better things, things that are aligned with your interests, passion, and needs, and so there’s no wonder why you’ll feel bored sitting in the couch doing nothing.

One way to deal with this message is to change whatever you’re doing to something that is aligned with your interests, values, and passion. And if you don’t know where to start, jump to the list if 150+ new things here.

Fear: the message this time is “I don’t like this situation, I’m threatened or I’m at danger”. There’re two types of fear: rational and irrational, the fear you feel in front of a lion is a rational fear and also a survival mechanism to motivate you to do something and save your life, but the fear you feel in front of the other sex is an irrational one.

One way to deal with the emotion of fear you need to realize that your fear is irrational (unless a lion is chasing you of course), and then you need do that thing that you’re afraid of no matter what! For example, if you’re afraid of going to social gatherings then you simply go even if you’re afraid. Attacking fears is the best way I know to overcome fear!

Pleasure: this time, the message is “this is awesome!!” Simply pleasure is a reward, when you do something that your mind likes, good one or a bad one, like satisfying a deep need (love for example) by being romantic with your spouse or satisfying it by watching porn (yes, one of the reasons men watch porn is a deep need for intimacy). Your mind will release these “happy feelings” to motive you to do this thing again, and actually your mind doesn’t care about the thing that you do as long as it will bring you more pleasure and less pain.

The best way to deal with this message is to examine the thing that gives you this pleasure, if it’s a healthy one then go for it, if not then you need to cut it off no matter how hard it is, because someday you’ll pay the price, and it’s not a cheap one.

As you can see, every emotion is a message from your brain asking you to do something, and it’s best to deal with the emotion while it’s still small instead of letting it grow and become a huge monster.

When will an emotion become a huge monster?

When you ignore it, when you respond in a wrong way to the message it carries, for example pretending that the emotion is not even existed will result in making your brain intensify the emotion to make you notice it and do something about it. Also numbing your emotions is not a good idea, numbing them using T.V, alcohol or drugs so you can have a relief for a while and forget about the bad emotion/s, that will only make things worse.

Don’t forget the emotion’s context

When you’re examining an emotion, make sure that you take the context into consideration. Some people say that they feel bad without any reason, it just happens! But that isn’t true, it must be something that has happened that made you feel a certain way. Something triggered this emotion, and this usually happens with the emotions that you bury. You see/hear something that reminds you of those emotions you’re running from (subconsciously most of the time), for example, if you’re suffering in your love life and that made you depressed and lonely, then seeing a happy couple across the street may make you feel bad without you even know why, because even if you managed to forget about your emotions on the conscious level, you can’t do that on the unconscious one.

How to deal with your emotions in general? Here’re the following tips:

Never neglect an emotion, no matter how small. Don’t pretend that the emotion is not even existed.

Understand the emotion, what is the emotion and what it is the message that it’s holding? Acknowledge that.

Do something to cure. Write a plan. Smile. Sing. Dance. Talk to a friend. Doing something like that will rest assure your mind that you understand its message and you’re willing to do something to change it.

Tell us if you have ever dealt with an emotion, once and for all.

— *** —

.

Cảm xúc đơn giản là cách tâm trí liên lạc với chúng ta, là những thông điệp tâm trí gửi cho chúng ta để giao kết, dù tích cực hay tiêu cực. Để xử lý tốt cảm xúc ta cần hiểu những thông điệp này và đáp lại nó theo cách phù hợp. Để hiểu khái niệm này sâu hơn, chúng ta hãy xem xét vài cảm xúc bên dưới đây, tìm hiểu thông điệp đằng sau nó và cả cách đáp lại chúng.

Thông điệp đằng sau những cảm xúc

Trầm cảm: thông điệp đằng sau trầm cảm là “Mình phải ra khỏi tình trạng này”. Khi bạn trầm cảm nghĩa là có gì đó trong cuộc sống đang khiến bạn đau khổ. Một trong những cách giải quyết thông điệp này là hành động để cải thiện tình hình. Cho dù vấn đề đó là gì, các mối quan hệ, vấn đề tài chính, làm ăn thua lỗ, bạn cần phải xử lý hẳn vào nguồn cơn. Nỗi đau có thể là từ việc cha mẹ bạn cứ cãi nhau hàng ngày, có thể là sự không chắc chắn về các mối quan hệ xã hội, hoặc có thể là sự thật rằng bạn đã vỡ nợ. Nhưng những điều đó không đủ để tạo ra chứng trầm cảm, mà đó là bởi vì bạn đã phớt lờ chúng trước đây hoặc đang cảm thấy bất lực trước chúng, đôi khi đây mới là nguồn thực sự của nỗi đau và lý do lớn nhất gây trầm cảm.

Vì vậy để kết thúc trầm cảm một lần và mãi mãi, trước tiên bạn cần phải kiểm tra lại suy nghĩ của mình: bạn có phớt lờ hoặc cảm thấy bất lực không?, và rồi hành động để thay đổi.

Chán nản: thông điệp đằng sau sự nhàm chán là “Có những điều tốt hơn mình đang nên làm”. Cảm giác này hay xảy đến khi bạn ở trong một tình huống mà bạn không thực sự thích hoặc không quan tâm, tâm trí của bạn sẽ rỉ tai rằng có những điều tốt hơn để làm. Vì vậy khi bạn luôn cảm thấy buồn chán thì có nghĩa là lối sống của bạn đang không đúng hướng! Tâm trí biết rằng bạn nên làm những điều tốt hơn, những thứ phù hợp hơn với sở thích, đam mê và nhu cầu của cá nhân bạn, vì vậy không ngạc nhiên rằng bạn sẽ cảm thấy buồn chán khi nằm ưởn trên ghế sofa và chẳng làm gì.

Một cách để xử lý thông điệp này là thay đổi bất kỳ điều gì bạn đang làm bằng thứ gì đó phù hợp với sở thích, giá trị và niềm đam mê của bạn hơn. Và nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì hãy xem thử danh sách 150+ điều mới ở đây nhé.

Sợ hãi: thông điệp lần này là “Tôi không thích tình huống này, tôi bị đe dọa hoặc tôi đang gặp nguy hiểm”. Có hai loại sợ hãi: hợp lý và bất hợp lý, nỗi sợ bạn cảm thấy khi đối diện một con sư tử là một nỗi sợ hợp lý và cũng là cơ chế sinh tồn để thúc đẩy bạn cứu sống chính mình, nhưng nỗi sợ bạn cảm thấy trước một đối tượng khác phái lại là nỗi sợ bất hợp lý.

Để xử lý nỗi sợ hãi bạn cần phải nhận ra rằng nỗi sợ của bạn là bất hợp lý (trừ phi một con sư tử đang theo đuổi bạn thiệt, tất nhiên), và sau đó bạn cần thực hiện chính điều mà bạn sợ đấy! Ví dụ, nếu bạn sợ đi đến các cuộc tụ họp xã hội thì bạn chỉ cần tới đó mà thôi, cả khi bạn sợ. Tấn công nỗi sợ hãi là cách tốt nhất mà mình biết để xử lý chúng!

Khoái cảm: lần này thông điệp là “điều này tuyệt ghê!!” Khoái cảm đơn giản là một phần thưởng khi bạn làm gì đó tâm trí yêu thích, dù tốt hay xấu, như đáp ứng một nhu cầu sâu xa nào đó (tình yêu chẳng hạn) bằng cách trở nên lãng mạn với người tình hoặc thỏa mãn tâm trí bằng cách xem khiêu dâm (vâng, một trong lý do đàn ông xem khiêu dâm là nhu cầu sâu xa về sự thân mật). Tâm trí của bạn sẽ giải phóng những “cảm xúc hạnh phúc” để thúc đẩy bạn tiếp tục lập lại những điều đó, thực sự tâm trí không quan tâm đến điều bạn làm miễn là nó sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn và ít đau đớn hơn.

Cách tốt nhất để xử lý thông điệp này là kiểm tra lại thứ đã mang đến cho bạn khoái cảm, nếu đó là một điều lành mạnh thì cứ tìm đến nó, nếu không thì bạn cần rũ bỏ đi bất kể nó có vẻ khó khăn đến mức nào, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ trả giá, và không hề rẻ.

Như bạn thấy đó, cảm xúc là thông điệp từ tâm trí yêu cầu bạn làm điều gì đó, và tốt nhất là giải quyết cảm xúc trong khi nó vẫn còn bé con thay vì để nó phát triển và trở thành một con quái vật khổng lồ.

Khi nào thì cảm xúc trở thành một con quái vật khổng lồ?

Khi bạn phớt lờ nó, khi bạn đáp lại nó theo cách sai lầm, ví dụ giả vờ rằng cảm xúc thậm chí không tồn tại sẽ càng khiến não bạn tăng cường cảm xúc để khiến bạn chú ý và hành động. Cố tình làm tê liệt cảm xúc cũng không phải là một ý tưởng hay, lạm dụng TV, chất cồn hoặc ma túy để làm bạn nhẹ nhõm trong khoảng chốc và quên đi những cảm xúc tiêu cực sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Đừng quên bối cảnh của cảm xúc

Khi bạn đang kiểm tra lại các cảm xúc, nhớ xem xét bối cảnh của nó. Một số người nói rằng họ cảm thấy tệ mà không có lý do, nó chỉ đơn giản xảy ra! Nhưng điều đó không đúng, phải có gì đó đã xảy ra khiến bạn cảm thấy nó theo cách nào đó. Đã có nhân tố kích hoạt cảm xúc này, và đó thường là những cảm xúc bạn chôn chặt. Bạn thấy / nghe điều gì đó nhắc bạn về những cảm xúc bạn đang chạy trốn (hầu hết thuộc về tiềm thức), ví dụ, nếu bạn đang chịu đựng cuộc sống tình cảm khiến bạn cảm thấy tồi tệ và cô đơn, thì việc nhìn thấy một cặp đôi tình tứ băng ngang đường có thể khiến bạn thấy ghét dù bạn chẳng nhận ra chuyện đó, bởi vì nếu bạn đã cố quên đi cảm xúc của mình ở tầng ý thức, bạn không thể làm điều đó với tiềm thức của mình.

Làm thế nào để đối phó với cảm xúc của bạn? Dưới đây là các mẹo sau:

Đừng bao giờ bỏ qua một cảm xúc, dù nhỏ đến mức nào. Đừng giả vờ rằng cảm xúc đó thậm chí không tồn tại.

Hiểu được cảm xúc, hiểu ý nghĩa và thông điệp mà nó đang nắm giữ. Nhìn nhận chúng.

Làm việc gì đó để chữa lành. Lên kế hoạch. Mỉm cười. Hát hò. Nhảy nhót. Tám với bạn bè. Những điều đó sẽ khiến tâm trí được đảm bảo rằng bạn hiểu thông điệp của nó và bạn sẵn sàng hành động để thay đổi.

Nếu bạn đã từng xử lý tốt một cảm xúc nào đó một lần và mãi mãi, đừng ngần ngại chia sẻ bạn nhé.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.