Do new things, Drawing

Drawing: Quick tips for Newbies

(Vietnamese below / Tiếng Việt bên dưới)

Quick tips for Drawing

Hey friend, is that sometimes the talents that intrigue us the most oftentimes seem to exist just outside the reach of our grasp, even though we are all capable of mastering new crafts and skills? Is that life always has a tendency to intervene in humanity’s best-laid plans, and it is easy to sacrifice a dream when facing unrelated obligations? You may also think that you are too set in your ways to absorb fresh skills that it is difficult for ‘old dogs’ to learn new tricks or that doing so would ultimately prove a valueless undertaking?

However, learning is, first and foremost, an endeavor of the mind. To learn, you need to legitimately believe you can learn and that the abilities you gain as a result will serve to enrich your life. Once you learn, you will discover that education and practice inspire you and awaken you to a whole new range of possibilities.

Today we will have a look at our ability in the Drawing niche. I decided to put together this list of quick tips on drawing so that you can immediately see results in your drawing abilities. This list of tips sourced from The Virtual Instructor which is very much aligned to my own experience and here I am sharing it with you.

About Drawing

Drawing is defined as the action of making marks on any surface with any mark-making material. It is clear, by this definition that anyone can draw. If you can write your name, well then- you can draw. Now that we’ve established that, we all know that some of us can draw better than others. Becoming skilled at drawing requires several factors coming together. Some of these factors include desire, instruction, practice, time, and more practice.

Drawing is a Skill

This means that drawing is not some magical activity that some people are born with the ability to do. A skill is something that can be taught and most importantly-learned. If you want to draw, draw better, or draw like a professional- you can. Anyone can become skilled at drawing. Don’t ever say, “I can’t draw.”

Drawing is At Least 50% Observation

Drawing is about seeing. Have you ever taken a photo of something without pointing the camera at it? Of course, you haven’t. Yet so many people think they can draw well without looking at an object. Then they become disappointed that their drawings don’t look representational. You must look at objects in order to draw them. In fact, you need to look at objects a lot in order to draw them. I suggest that the amount of time you should spend looking at your object should be half the time it takes to complete the drawing. Drawing is at least 50% observation. If you want to draw an elephant, then look at an elephant. Really study it. Understand why you see it that way, then draw it. Everyone knows that one way to cheat on a test is to look at someone else’s paper. When you draw, look at your object- the answers are there. Just put them on your paper.

Use Resources

Gather photos or better yet take photos of objects if you can’t draw them in person. Some people may forsake me for this one. It’s just not possible to draw everything from life. So when you can’t be in the African Savannah to draw that lion, use a photo then.

Look for Basic Shapes

Everything in the world can be simplified into basic shapes. When you are studying your subject, try to pick out the basic shapes that make up the overall shape. Usually, these shapes are pretty easy to draw. Draw the shapes then draw the contours (outlines). (This tip will help you with your speed as well.).

Good Drawings Have a Full Range of Value

Value is the darkness or lightness of a color. So value is about light. We can’t see without light, therefore we see things because of value. It’s not about color (although the color is important too). Make a value scale and then use it. Make sure that your drawing has a full range of value. (I.e. all of the values on your value scale.) You define the light source through your use of value.

Use Line Quality

Line quality is the thickness or thinness of a line. If your drawing is a line drawing, you need to consider line quality. Draw your lines thicker in some areas and thinner in other areas. This will add interest to your drawing as well as variety.

Stay Consistent with Your Style

Make sure that you start and finish your drawings with the same style. If you start your drawing lose and gestural, kept it that way. If your drawing begins tight and precise, finish it that way. Make sure the drawing looks like the same artist drew everything on the surface. This will ensure that your drawing is unified and harmonious.

Loosen Up

Drawing doesn’t have to be stiff. In fact, it shouldn’t be. For example, when you are trying to define the contour of an object, draw several light lines. You have a better chance of “finding” the right line when you draw several of them. (You have a better chance of winning the lottery if you buy several tickets instead of just one.) Try holding the pencil differently than how you hold it when you write. Draw with your shoulder instead of your wrist by moving your whole arm when you make a mark.

Practice, Practice, Practice, and the Practice

This is the best tip that there is. You must practice. This is true of any skill. Keep a sketchbook and draw literally everything that you see. Draw every-day. When you can’t draw, look at objects and imagine how you would draw them. What shapes are there? What values are there? Where is the light source? What medium would I use? Drawing can take place between your ears.

And that’s it. For your first practice, try my doodle challenge HERE. I promise it is a good start for you, easy and fun.

Have a nice drawing day, my friend.

— *** —

.

Các mẹo trong Hội họa

Bạn ơi, có phải đôi khi những thứ hấp dẫn chúng ta nhiều nhất dường như tồn tại bên ngoài tầm với của chúng ta, mặc dù chúng ta đều có khả năng học hỏi về nghệ thuật và cả các kỹ năng? Có phải cuộc sống luôn có khuynh hướng can thiệp vào những kế hoạch tốt nhất của chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng hy sinh một ước mơ khi phải đối mặt với những trách nhiệm nhiều lúc không liên quan gì đến ước mơ đó? Có phải bạn nghĩ rằng bạn quá già để thay đổi, và rồi những thứ này bỗng có vẻ quá khó để theo đuổi, hoặc khiến cho bạn thấy cuối cùng thứ bạn nhất mực theo đuổi lại không có giá trị gì?

Tuy nhiên, điều đầu tiên và quan trọng nhất của việc học hỏi là tin rằng đó chính là một nỗ lực của tâm trí. Để học tốt, bạn cần thực sự tin rằng bạn có thể làm được, và rằng những thứ bạn học sẽ làm phong phú thêm cuộc sống. Một khi bạn bắt đầu học, bạn sẽ khám phá ra việc học và thực hành sẽ truyền cảm hứng và đánh thức các khả năng hoàn toàn mới của bạn.

Hôm nay chúng ta xem thử khả năng của chúng ta sẽ tới đâu ở mảng hội họa nhé. Mình đã sắp xếp bên dưới đây một danh sách các mẹo nhanh về hội họa để bạn có thể thấy ngay lập tức khả năng hội họa của chính bạn. Danh sách các mẹo này lấy nguồn từ The Virtual Instructor và rất giống những kinh nghiệm cá nhân của mình nên mình sẽ chia sẻ chúng bên dưới đây.

Về Hội họa

Hội họa được định nghĩa là hành động tạo dấu trên bất kỳ bề mặt nào bởi bất kỳ vật liệu đánh dấu nào. Rõ ràng, theo định nghĩa này, bất kì ai trong chúng ta cũng có thể vẽ. Nếu bạn có thể viết tên của chính bạn, vậy thì bạn có thể vẽ. Sau khi hiểu về định nghĩa, chúng ta đều biết rằng một số người có thể vẽ tốt hơn những người khác. Trở thành một người có kỹ năng hội họa đòi hỏi cùng lúc nhiều yếu tố. Một số các yếu tố đó bao gồm sự ham thích, được hướng dẫn, thực hành nhiều, bỏ thời gian và thực hành nhiều hơn nữa.

Vẽ là một kỹ năng

Điều này có nghĩa hội họa không phải là một kiểu hoạt động kỳ diệu mà chỉ một số người được sinh ra có khả năng làm. Hội họa là thứ có thể được dạy và quan trọng nhất là được học. Nếu bạn muốn học vẽ từ đầu, muốn vẽ tốt hơn hoặc vẽ như một người chuyên nghiệp – bạn có thể. Bất cứ ai cũng có kỹ năng hội họa. Đừng bao giờ nói, “Tôi không thể vẽ” bạn nhé.

Hội họa gồm ít nhất 50% quan sát

Hội họa nghĩa là nhìn ngắm. Bạn đã bao giờ chụp ảnh một cái gì đó mà không cần chĩa máy ảnh vào nó chưa? Tất nhiên là chưa. Tuy nhiên, rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể vẽ tốt mà không cần nhìn vào vật thể. Sau đó, họ trở nên thất vọng cho rằng bản vẽ của họ trông chẳng thật. Bạn phải nhìn vào đối tượng để vẽ chúng. Thực tế là, bạn cần phải nhìn đối tượng rất nhiều lần để có thể vẽ tốt. Mình đề nghị lượng thời gian bạn dành cho việc nhìn ngắm đối tượng bằng một nửa thời gian cần thiết để hoàn thành bản vẽ. Vẽ gồm ít nhất 50% quan sát. Nếu bạn muốn vẽ một con voi, hãy nhìn vào con voi. Thực sự nghiên cứu nó. Hiểu tại sao bạn nhìn thấy nó theo cách ấy, sau đó hẵng vẽ nó. Mọi người đều biết rằng có một cách quay bài kiểm tra là nhìn bài bạn. Khi bạn vẽ, nhớ nhìn vào đối tượng – câu trả lời nằm ở đó. Rồi sau đó đặt đối tượng lên giấy.

Sử dụng tài nguyên sẵn có

Thu thập ảnh hoặc chụp ảnh đối tượng nếu bạn không thể vẽ chúng bằng cách nhìn trực tiếp. Một số người có thể ném đá mình vì điều này, nhưng nhiều khi không thể vẽ ra mọi thứ từ cuộc sống của chính bạn. Thế nên, nếu bạn không thể ở trong sa mạc châu Phi để vẽ con sư tử đó, hãy sử dụng ảnh chụp vậy.

Tìm hình dạng cơ bản

Mọi thứ trên thế giới có thể được đơn giản hóa thành các hình cơ bản. Khi bạn đang nhìn ngắm đối tượng, hãy cố gắng chọn ra những hình dạng cơ bản để tạo thành khối tổng thể. Thông thường, những hình dạng này khá dễ vẽ. Vẽ các hình cơ bản sau đó thêm thắt chi tiết (hoặc đường viền). (Mẹo này cũng sẽ giúp bạn vẽ nhanh hơn).

Một bản vẽ tốt cần có đầy đủ sắc độ

Sắc độ là độ đậm nhạt của một màu. Vì vậy, sắc độ chính là ánh sáng. Chúng ta không thể nhìn thấy nếu không có ánh sáng, do có ánh sáng, mọi thứ có sắc độ. Mình đang không nói về màu sắc đâu nhé (mặc dù màu sắc cũng quan trọng). Làm một bảng sắc độ và áp dụng nó. Nhớ kiểm tra xem nó có đầy đủ sắc độ hay chưa. (vd. tất cả các độ đậm nhạt trên một thang sắc độ.) Bạn sẽ xác định nguồn sáng thông qua bảng sắc độ đó.

Về độ dày mỏng của đường nét

Chất lượng đường nét là ở độ dày mỏng. Nếu bản vẽ của bạn là bản vẽ nét, bạn cần xem xét chất lượng từng nét. Vẽ các đường nét dày hơn ở một số chỗ này và mỏng hơn ở các chỗ khác sẽ khiến bản vẽ trông thú vị và đa dạng hơn nhiều.

Đi cùng một phong cách từ đầu đến cuối

Bạn nên khởi đầu và kết thúc bản vẽ theo cùng một phong cách. Nếu bạn bắt đầu vẽ theo kiểu phóng khoáng và ngẫu hứng, nhớ giữ theo hướng đó. Nếu bạn bắt đầu vẽ kiểu kĩ lưỡng và chi tiết, nhớ hoàn thành đúng như vậy. Bản vẽ sau khi hoàn thiện nên trông giống như của một người vẽ ra hết mọi thứ, nom thống nhất và hài hòa.

Thả lỏng

Hội họa không nhất thiết phải cứng nhắc. Thực ra là không nên thế. Ví dụ, khi bạn đang cố gắng xác định đường bao của một đối tượng, hãy vẽ một vài đường nhẹ. Sẽ có nhiều cơ hội để “tìm ra” đường đúng khi bạn vẽ vài đường thay vì một. (Bạn sẽ có cơ hội trúng xổ số hơn nếu bạn mua nhiều vé thay vì chỉ một vé.) Thử cầm bút chì khác với cách bạn cầm nó khi viết. Vẽ bằng vai thay vì cổ tay, di chuyển toàn bộ cánh tay khi bạn ra chiêu.

Thực hành, thực hành, thực hành và… thực hành

Đây là mẹo tốt nhất mình có thể rỉ tai bạn. Bạn phải thực hành. Thực hành đúng với bất kỳ thể loại kỹ năng nào. Mua một quyển phác họa và vẽ mọi thứ bạn thấy. Vẽ hàng ngày. Khi bạn không thể vẽ, hãy nhìn vào đồ vật và tưởng tượng bạn sẽ vẽ chúng như thế nào. Đối tượng có hình dạng gì? Có giá trị gì? Nguồn ánh sáng ở đâu? Bạn sẽ sử dụng phương tiện nào? Hội họa có thể diễn ra trong não bạn ấy chứ, không cần phải dùng tay.

Thế đấy. Bạn có thể nhấp vào đây để thực hành vẽ doodle. Cam đoan kiểu vẽ này sẽ là một khởi đầu hội họa ra trò của bạn, rất dễ và rất vui.

Chúc bạn có một ngày hội họa nhiều sắc độ nha bạn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.