About "100 new things", Think different, Treating negative emotions

The secret of doing “new little things”: How to overcome fear

(Vietnamese below / Tiếng Việt bên dưới)

The secret of doing “new little things”: Overcome fear by summoning your Courage

I remember many years ago the Cartoon Network channel had a cartoon series named Courage The Cowardly Dog. This was a cute series about an excited and frightened pink dog that had been living in a house with two oldsters who every day faced with lots of monsters, aliens and ghosts. Courage ran and hid all the time, but every time when the two oldsters were in danger Courage would close his eyes to run back to rescue, for just all three could run together. Very cute.

Thinking about it, you have fears that you have no reason to eliminate. Like me, I have a fear of cockroaches. But that fear has no harm, so I have almost no motivation to eliminate it. After all, I still have the fear of cockroaches for decades. In fact, we have quite a lot of ways to overcome a fear, once we identify them, including fear of cockroaches.

The problem is that there are fears you are not aware that you are afraid. For example, fear of change, fear of unforeseen results, fear of trying a new dish, fear of turning an unfamiliar path. You may even be bored with life and chores repeating every day, but if someone tells you to change a little here and there, you will be afraid.

Like the Courage series, we will always have shadows on the wall, snarls from unknown, and darkness in every place. Sometimes the monsters are not that scary. Sometimes monsters do not even appear, but you already cease to make way.

And, introverts are more afraid (including me).

Do you have such fears?

You can tell that you are not afraid, but just reluctant. Well, the descriptions are a bit different, but not really the result, we always choose not to do anything.

If we have a purpose, we will overcome the fear, overcome even the stagnation of doing nothing. The purpose is not necessarily to rescue others, perhaps just to make ourselves become better, stronger, which is more likely to cause us to summon Courage.

Personal development is always the keyword people used to seek for. I do not tell you to develop any specific thing here because it will be your own choice and discorvery. But I recommend you to do “100 XP”: new little things to see where the waves drop you. These are easy and fun ways to get you motivated to progressively remove the barriers and overcome the fear as well as the stagnation. Gradually, when you get used to little challenges, you will realize that fear will stop and stagnation will drop. And then when facing with something that is about to happen, you have already collected enough stamina, and pop up like a monarch butterfly emerging from chrysalis.

Not to mention, that monster may be just a wildcat that is upset for not finding anything yet for dinner.

You can skim through my other posts in the “Blog 100 XP” to get ideas on how to do things.

Have a good day.— *** —

Bí mật của “làm những điều ngồ ngộ”: Vượt qua nỗi sợ bằng cách triệu hồi Courage

Mình còn nhớ nhiều năm trước kênh Cartoon Network có bộ phim hoạt hình Courage the Cowardly dog. Đây là một series phim rất dễ thương về một chú chó màu hồng rất dễ bị kích động và sợ hãi, sống trong nhà với hai ông bà cụ mà ngày nào cũng đối mặt với nào là quái vật, người hành tinh, ma cỏ, v.v. Số lần Courage chạy quắn đít thực sự rất nhiều, nhưng mỗi khi hai ông bà cụ bị nhát là dù sợ đến mấy Courage vẫn nhắm tịt mắt chạy lại giải cứu bằng được, dù chỉ là bê họ cùng chạy trốn mà thôi. Dễ thương hết sức.

Bạn có thể ngẫm lại mà xem, bạn sẽ có những nỗi sợ hãi mà bạn không có lý do xử lý chúng. Như mình chẳng hạn, mình có một nỗi sợ gián vô biên. Nhưng mà sợ gián hay không sợ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, nên mình gần như chẳng có động lực để triệt tiêu nỗi sợ ấy. Rốt cuộc thì mình vẫn là đứa sợ gián mấy chục năm nay. Thật ra thì chúng ta có khá nhiều cách để vượt qua một nỗi sợ, một khi đã biết được chúng, bao gồm cả nỗi sợ gián.

Vấn đề khó là có những nỗi sợ bạn đang không biết rằng mình sợ. Ví dụ như nỗi sợ thay đổi, sợ những kết quả không biết trước, sợ thử một món ăn mới, sợ quẹo một con đường không quen thuộc. Thậm chí bạn có thể rất chán cuộc sống đang lập lại mỗi ngày nhưng nếu phải thay đổi một tí chỗ này chỗ kia thì bạn sẽ sợ.

Giống như phim chú chó Courage, luôn luôn sẽ có những cái bóng trên tường, những tiếng gầm gừ ở đâu không rõ, và bóng tối ở khắp mọi nơi. Đôi khi con quái vật thực sự lại không đáng sợ bằng những thứ ấy. Đôi khi quái vật không hề xuất hiện, nhưng nỗi sợ đủ khiến bạn không muốn bước đi.

Và này, những người hướng nội thì lại càng sợ (bao gồm mình).

Bạn có những nỗi sợ như vậy hay không?

Bạn có thể bảo bạn không sợ, bạn chỉ ngại. Ừ thì về mặt diễn tả có khác một chút, nhưng kết quả không khác nhau lắm, đó là chúng ta luôn chọn không phải làm gì.

Nếu có một mục đích nào đó, chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi, vượt luôn cả sự trì trệ để không phải làm gì. Mục đích cũng không nhất thiết phải là giải cứu người khác, có thể chỉ cần là khiến cho bản thân tốt hơn, mạnh mẽ hơn, là đủ để khiến chúng ta triệu hồi Courage.

Phát triển bản thân luôn là từ khóa mọi người tìm kiếm. Ở đây mình không bảo bạn phải phát triển thứ gì bởi vì đó sẽ là phát hiện và lựa chọn của riêng bạn. Mình chỉ khuyên bạn nên thử “100 XP”: những thứ mới toanh nho nhỏ để xem dòng nước có thể thả bạn đến những nơi nào. Đây là một biện pháp dễ dàng, vui vẻ, đủ giúp bạn có động lực cởi bỏ dần dần những rào cản, vượt qua nỗi sợ hãi lẫn sự trì trệ. Rồi dần dần khi quen với những thử thách nho nhỏ như thế, bạn sẽ nhận ra nỗi sợ sẽ không còn ngáng chân, sự trì trệ sẽ không còn túm áo bạn nữa. Và rồi khi đối diện với một việc đang xảy ra, bạn đã vô hình tích đủ stamina, và bật lên như bướm rồi khỏi vỏ sâu.

Chưa kể, con quái vật có thể chỉ là một con mèo hoang nào đó đang bực bội vì chưa kiếm được bữa tối mà thôi.

Bạn có thể lượn qua các bài viết khác trong Blog 100 XP để có ý tưởng làm những điều ngồ ngộ.

Ngày lành bạn nhé.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.