Do new things, Drawing

Doodle challenge: Afraid of having no talent for art? Guess what, you have!

(Vietnamese below / Tiếng Việt bên dưới)

Doodle challenge: Afraid of having no talent for art? Guess what, you have!

Myth: Just some clever gifted ones can do art..

The truth is: Anyone can.

This myth and truth will be repeated constantly on this site. Are you going to say: Anyone can master something by practicing 10,000 hours? You think that in order to be an artist you have to work hard, practice pencil drawing, colour paintings, learn elements, portraits, landscapes, so on and so forth? And you will tell me that you did try to draw and did fail? In this site you will not find things that are too academic or time consuming; on the contrary, I promise this will just be fun, easy, comfortable, creative, and you will reap fruitful results, okay?

So what is doodle art, the theme of this article? If you search this word through google, you will find quite a lot of different types of doodling which are very hard to clarify. In fact they are just small, black or colored illustrations, drawn by any drawing tools you have in hand. With just a piece of paper and a pen, for example, you can sketch a lot of notes on whatever topic you like.

But, to make your doodle art meaningful and fruitful and not to be messy scribbles that do not stick together especially when we are just amateur, we will doodle in the form below.

Step 1: Download the template I created for this doodle challenge

Step 2: Find a topic, for example, drawing one activity you do in the day, or drawing about the  Christmas theme, anything.

Step 3: Determine the number of days you want to draw, the template has 9 boxes. If you want a longer series then print 2 sheets or more.

Step 4: Choose the drawing tools that suit you best. If you are used to drawing, use pencil or water color. If you go to school every day, you can choose colour pencils or pen. If you go to work, draw with a ball pen during the break. Anyway, let’s define your tool.

Step 5: Practice: draw within one box each day using the template. Draw daily. Try to keep this habit, and remember to stick to the topic.

Examples here:

doodle challenge

doodle challenge 3

doodle challenge 5

Why this style of doodling while there are many different types exist? Because it is simple and suitable for non-specialists. Drawing daily will create a good habit, helping your hands to get used to painting if you want to be an expert later on. Not to mention, this is a very good way of noting if your topic is a series of tasks. Assuming the topic is to draw something you do every day, then through 9 days you will have the opportunity to look back on what you did in a neatly nice way. If your topic is emotions, for example, the day that cheers you will be bright yellow, a peaceful day will be sky blue, and the tired day is fatigue gray, then the past nine days you had,  whether positive or negative, all made beautiful colored boxes.

But the nicest thing about this doodle is that you will love trivial things. Redrawing a tidy up, for example, will get you see a boring chore in a different way. I will not talk about cliché like “cherish life” or tell you to paint up the useless chunks, all I want to say is, we will get a chance to see, and live, each moment. We have let thousands of minutes doing chores go without paying any attention, so let’s try to mind once. What that moment really is, only you is the one who knows.

And to make this game more fun, let’s add your buddy. That’s why I call it the doodle challenge, you challenge yourself to draw a small piece every day, and challenge your friend to complete nine boxes. Then you can compare and share with each other. If possible, share with me as well.

Download the free doodle challenge template

Have fun with your doodles.

 

— *** —

Doodle challenge: Sợ rằng bạn không có năng khiếu vẽ? Đừng lo, bạn có đó!

Bí ẩn: Chỉ một số người có năng khiếu mới có thể làm nghệ thuật.

Sự thật là: Bất cứ ai cũng có thể.

Bí ẩn và sự thật này sẽ được lập lại dài hạn trong trang này bạn nhé. Có phải bạn định nói: Bất cứ ai cũng có thể nếu gom đủ 10,000 giờ tập luyện? Bạn nghĩ để thành họa sĩ bạn phải cày cuốc, tập vẽ chì, vẽ màu, vẽ bóng, tập vẽ bố cục, tranh chân dung, tranh phong cảnh, vân vân linh tinh những thứ trời hỡi? Và bạn sẽ bảo bạn từng thử vẽ vời rồi nhưng đã ca bài botay.com? Không nha, trang này không gồm những thứ quá hàn lâm và tốn thời gian, ngược lại, mình hứa với bạn là sẽ vui vẻ, dễ dàng, thoải mái, sáng tạo, và có thành quả, được không?

Vậy doodle art, chủ đề của bài viết này, là gì? Nếu bạn tìm kiếm từ này qua google, bạn sẽ thấy khá nhiều hình mẫu rất khác loại, ngoằn ngoèo, khó hiểu. Thực sự chúng chỉ là những hình minh họa nhỏ gọn, có màu sắc hoặc đen trắng, bằng bất cứ dụng cụ vẽ nào bạn có. Chỉ với một tờ giấy và viết bi chẳng hạn, bạn có thể vẽ dạng ghi chép theo bất cứ chủ đề nào mà bạn muốn.

Nhưng, để phần doodle art của bạn có ý nghĩa và có thành quả, chứ không phải những hình họa lộn xộn không gắn kết được với nhau, nhất là khi chúng ta chỉ là amateur, thì chúng ta sẽ doodle theo mẫu dưới đây.

Bước 1: download bản mẫu mình tạo ra cho trò doodle challenge

Bước 2: tìm cho bạn một chủ đề vẽ, ví dụ: vẽ một công việc tôi làm trong ngày, hoặc là vẽ về chủ đề Giáng sinh, bất cứ thứ gì cũng được.

Bước 3: xác định số ngày bạn muốn vẽ, bản mẫu có 9 ô. Nếu bạn muốn một series dài hơi hơn thì in 2 tờ hoặc nhiều hơn.

Bước 4: chọn thể loại dụng cụ vẽ hợp với bạn nhất. Nếu bạn quen vẽ chì thì dùng bút chì, quen màu nước thì dùng màu nước. Nếu bạn đi học mỗi ngày thì có thể dùng chì màu hoặc chì bấm, ở trên công ty thì bạn có thể vẽ bằng bút bi trong giờ nghỉ. Sao cũng được, hãy xác định một loại dụng cụ.

Bước 5: thực hành: mỗi ngày vẽ một ô trong trang mẫu. Vẽ hàng ngày nha, cố gắng giữ thói quen này, và nhớ bám sát chủ đề.

Bên trên có hình minh họa nhé.

Tại sao nên theo phong cách doodle này trong khi có rất nhiều kiểu doodle khác nhau? Vì nó đơn giản và phù hợp với dân không chuyên nhất. Vẽ một thứ hằng ngày sẽ tạo nên một thói quen tốt, giúp tay quen dần với hội họa nếu bạn muốn vẽ những thứ khó hơn sau này. Chưa kể, đây là một cách ghi chép rất tốt nếu chủ đề của bạn là một chuỗi các công việc, giả sử chủ đề là vẽ một thứ bạn làm mỗi ngày, thì qua 9 ngày bạn sẽ có cơ hội nhìn lại những gì mình đã làm theo một cách gọn gàng xinh xẻo. Còn nếu chủ đề của bạn là cảm xúc, ví dụ cảm xúc hôm đó vui vẻ bạn sẽ tô ô ấy vàng tươi, yên bình bạn tô xanh nước biển, mệt mỏi tô xám, thì qua 9 ngày bạn sẽ thấy dù tích cực hay tiêu cực, mọi cảm xúc đều làm nên những ô màu rất đẹp, đúng không?

Nhưng điều đáng yêu nhất của cách doodle này là bạn sẽ thấy yêu thích những việc tầm thường. Vẽ lại việc quét nhà chẳng hạn sẽ khiến bạn nhìn một việc nhà mệt mỏi và nhàm chán theo cách khác đi. Mình sẽ không nói đến những thứ lớn lao và sáo mòn như “trân trọng cuộc sống” hoặc bảo bạn tô vẽ những vụn vặt thành lớn lao, mình chỉ định nói, chúng ta sẽ sống từng giây phút và nhìn thật rõ từng giây phút đó. Chúng ta đã để hàng nghìn giây phút quét nhà trôi qua mà không hề để tâm, vậy cứ hãy thử để tâm một lần xem sao. Những giây phút trông như thế nào thì chỉ có lòng bạn mới rõ được thôi.

Và để trò này vui hơn, hãy rủ thêm bạn thân của bạn. Đó là lý do vì sao ta gọi nó là doodle challenge, bạn challenge bản thân để vẽ một mẩu nhỏ mỗi ngày, và challenge bạn mình hoàn thành cho được 9 ô. Sau đó các bạn có thể so sánh và chia sẻ cho nhau. Nếu được thì chia sẻ với mình nữa càng tuyệt.

Download bản mẫu ở link trên nhé.

Chúc các bạn doodle vui vẻ.

1 thought on “Doodle challenge: Afraid of having no talent for art? Guess what, you have!”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.