Do new things, Fun things

Gathering people: We are all demi experts!

(Vietnamese below / Tiếng Việt bên dưới)

Gathering people: We are all demi experts!

Do you have different groups of buddies? For example, a high school group, a college group, a close co-worker group, an online group, etc.

Is one of them an expert on something? Maybe they know how to do pottery, oil painting, cocktail, marketing, startup, yoga, or travel planning?

They are not yet real experts in one field, but certainly because they love a particular subject, they have spent time to research about it more than we do. They are already so called a “demi expert”, no joking. You too, you are also a demi expert in a certain area. So why do not we learn from each other?

This idea is all about setting up a coffee group for a mini presentation each week. Each person will spend about 10 minutes presenting one of his favorite areas. He would spend ahead some time to gather up the knowledge he has, and present it in a way that is intensive enough yet easy to understand. The following week will be another person’s speech on a different topic. Imagine, with 10 minutes a week, we’ll get a lot of information from a many different demi experts, interesting?

If this benefit is not enough to convince you, lets take a look at the list of benefits I presented below:

Being a speaker, for example in the field of online marketing, he will be able to:

 • Gather a comprehensive online marketing knowledge he had read which were scattering across the internet into a full set.
 • In the process of structuring the speech he will find ways to add information in some of the arrays he had not known about yet, eg online marketing via emails. This is an opportunity for him to better understand his favorite field.
 • Develop presentation skills and problem-solving skills.
 • Get a chance to talk about his favorite subject.
 • Have the opportunity to listen to other people’s opinions about his favorite subject, gain an alliance or expand his hobby.

Being a listener, the benefits for you are:

 • It takes only ten minutes to know a subject that other people have spent hours learning for
 • Each week there are different topics to think about and recharge yourself with new ideas.
 • Have more ideas / themes to create your different projects.

In general, these cafés are easy to organize:

 • By combining with having a coffee and some cake, giving a presentation will become more comfortable than a rigid presentation in a meeting room. Not to mention, talking to your group of friends will make you not to feel like presenting in front of an audience. It is especially suitable for introverts who want to do something different or want to challenge themselves a little bit.
 • It is an opportunity for you to understand more about your friends. Since you have known him for so long but might not know all of his (hidden) interests.
 • Have a chance to meet your friend more often, maybe by waiting for a topic that you are interested in, you will not find reason to stay lazily at home?
 • If you can mix your presenting groups, such as high school and college for example, it’s even better, it’s a real chance to make more friends that have similar interests.

The way that I used to hold these coffee talks are:

 1. Each week we will have a different presentation, any kind of topic that is detailed enough to present for 10 minutes. Then there will be a Q & A section.
 2. The structure of the speech should be presented briefly in Word or PPT and open in ipad for the audience to follow.
 3. The presenter will be invited for free coffee by others.

In the end, all of us will become experts.

Below is a sample of the demi-expert note that I have done. After the presentation you should also write a short note like this to save it into our “100 new things”. You can download the free demi experts template that I made for you guys to enjoy.

Wish you all, the demi experts, have nice coffee talks.

Demi experts 1

 

— *** —

Tụ họp mọi người: Chúng ta đều là những chuyên gia mini!

Bạn có những nhóm bạn thân khác nhau không? Ví dụ một nhóm bạn thời cấp 3, một nhóm Đại học, một nhóm đồng nghiệp thân thiết, một nhóm online, v.v

Từng người trong bọn họ có thể là chuyên gia về một thứ gì đó? Biết làm gốm, biết vẽ sơn dầu, làm cocktail, marketing, khởi nghiệp, yoga, hoặc một chuyên gia plan đi du lịch?

Với một lãnh vực, dù họ chưa phải là chuyên gia nhưng chắc chắn vì họ yêu thích một bộ môn nào đó, các bạn ấy đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu hơn chúng ta. Họ là một “chuyên gia mini” chứ chẳng đùa. Cả bạn cũng vậy, bạn cũng là một chuyên gia mini trong một lãnh vực nào đó. Vậy vì sao chúng ta không học hỏi lẫn nhau?

Ý tưởng của mình là lập ra một nhóm café chit chat họp nhau mỗi tuần. Mỗi người sẽ dành thời gian khoảng 10 phút để trình bày về lĩnh vực mà họ yêu thích. Trước đó họ sẽ dành ít thời gian để tổng hợp lại kiến thức họ biết, và trình bày lại một cách đủ sâu nhưng vẫn gọn gàng dễ hiểu. Tuần tiếp theo sẽ là một bài nói của một người khác về một chủ đề khác hẳn. Bạn thử tưởng tượng, với 10 phút mỗi tuần, chúng ta sẽ tìm hiểu được khá nhiều thông tin từ nhiều chuyên gia mini khác nhau, thú vị chứ?

Nếu như lợi ích này chưa đủ thuyết phục bạn, vậy hãy xem danh sách các lợi ích mình liệt kê dưới đây:

Với người trình bày bài nói, ví dụ ở đây là lĩnh vực marketing online, bạn sẽ được lợi:

 • Tổng hợp được kiến thức marketing online bạn đã đọc nhiều và rải rác trên internet thành một chuỗi lớp lang đầy đủ.
 • Trong quá trình cấu trúc bài nói bạn sẽ tìm cách bổ sung thông tin ở một số mảng bạn ấy chưa đọc qua, hoặc đọc chưa đủ nhiều, ví dụ marketing online qua emails. Đây là một cơ hội để bạn sẽ hiểu rõ hơn về lĩnh vực yêu thích của bạn.
 • Phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng trả lời câu hỏi.
 • Được dịp nói về môn sở trường của mình.
 • Được dịp nghe ý kiến của người khác về môn mình yêu thích, từ đó kiếm thêm được đồng minh hoặc là mở rộng thêm sở thích.

Với người nghe thuyết trình, bạn sẽ được lợi:

 • Chỉ tốn mười phút bạn đã biết rõ một chủ đề mà người khác đã tốn nhiều giờ để học hỏi
 • Mỗi tuần đều có chủ đề khác nhau để suy nghĩ thêm, và nạp năng lượng tích cực.
 • Có thêm chủ đề để tự do sáng tạo các dự án khác nhau.

Về tổng thể, các buổi café này rất dễ tổ chức:

 • Vừa café, vừa ăn bánh kem, vừa thuyết trình sẽ tạo cảm giác thoải mái dễ chịu hơn hẳn một cuộc thuyết trình cứng nhắc trong phòng họp. Chưa kể, nói chuyện với nhóm bạn thân sẽ khiến bạn không cảm thấy căng thẳng kiểu phải “nói trước đám đông”. Đặc biệt thích hợp với các bạn hướng nội muốn làm thứ gì đó khác, và muốn thử thách bản thân chút xíu.
 • Là cơ hội để các bạn hiểu nhau hơn. Vì có khi ta quen bạn ấy lâu như thế mà chưa biết hết những lĩnh vực bạn mình thực sự quan tâm.
 • Có dịp gặp bạn mình thường xuyên hơn, biết đâu nhờ việc chờ đợi một chủ đề thuyết trình tuần tới mà bạn cũng quan tâm, các bạn sẽ ít lý do để nằm nhà lười biếng?
 • Nếu bạn có thể kết hợp các nhóm bạn với nhau, ví dụ nhóm cấp 3 và nhóm Đại học chẳng hạn, thì sẽ còn hay hơn nữa, các bạn sẽ có cơ hội biết thêm nhiều bạn mới của nhau.

Cách tổ chức mà mình đã từng làm như sau:

 1. Mỗi tuần một bạn khác nhau trình bày, chỉ cần chủ đề đủ sâu để nói suốt 10 phút được thì không giới hạn chủ đề luôn. Sau đó sẽ có phần Q&A.
 2. Cấu trúc bài nói nên được trình bày ngắn gọn trong Word hoặc PPT và mở bằng ipad để các bạn khác tiện theo dõi.
 3. Bạn thuyết trình sẽ được các bạn khác mời café.

Cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ đều trở thành các chuyên gia mini nhé.

Bên trên là một mẫu Chuyên gia mini mà mình đã làm, sau buổi thuyết trình bạn cũng nên viết lại một ghi chép ngắn giống thế này, để lưu lại một trong “100 điều ngồ ngộ” của chúng ta nhé. Download miễn phí bản ghi chép mẫu ở link bên trên nha.

Chúc các chuyên gia mini có các buổi café chat chit thật vui nha.

5 thoughts on “Gathering people: We are all demi experts!”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.